بعداز دوره مقدماتی در دوره های نویسندگی پیشرفته ما به شما کمک میکنیم تا بتوانید تمام آموزش های دوره های مقدماتی خود را پرورش داده و ما سر فصل های ذیل را در شما تقویت خواهیم کرد:

  • خلق شخصیت های کامل
  • دیالوگ نویسی
  • در باب میانه داستان
  • نقطه اوج (آغاز,پایان)
  • گره گشایی
  • نقد و بررسی اثر تولید شده
فهرست