این اصول به صورت استاندارد در آموزشگاه‌های تئاتر به عنوان مقدمه کار بازیگری تدریس می‌شوند. هدف این دروس بالفعل کردنِ توان درک یک نمایشنامه و استفاده عملی از صحنه و ابزار آن در هنرجویان استو پله بعدی بازیگری پیشرفته. سرفصل این دروس عبارتند از:

  • راحتی بر روی صحنه
  • بروز احساسات در چهره
  • گوش کردن و عکس‌العمل صحیح
  • حرکت
  • شخصیت‌پردازی
  • صدا
  • هدف و شیوهَ رسیدن به آن
  • ابزار صحنه
  •  ارزیابی و اجرا
فهرست